VBG Bouwadvies B.V.

Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)

Onze diensten

Meerjaren Onderhoudsbegroting

Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)

Onze diensten

Wat is een (D)MJOP?

Wat is een (D)MJOP?

Een (D)MJOP, ook bekend als een Meerjaren Onderhoudsplan, is een gestructureerd en gedetailleerd (duurzaamheids)plan dat is opgesteld om het onderhoud en de renovaties van een gebouw of een groep gebouwen over een langere periode te plannen, meestal over een periode van 25 jaar.

Het belangrijkste doel van een (D)MJOP is om een strategisch en kosteneffectief onderhoudsbeheer te bieden. Hierbij wordt het behoud van de kwaliteit van het gebouw en de infrastructuur gewaarborgd, terwijl onnodige en onverwachte kosten worden geminimaliseerd.

Onze (D)MJOP omvat de volgende elementen:

 • Inventarisatie & conditiemeting (NEN 2767);
 • Inspectie & analyse;
 • Prioritering;
 • Planning;
 • Begroting;
 • Financiele planning.

Een (D)MJOP, ook bekend als een Meerjaren Onderhoudsplan, is een gestructureerd en gedetailleerd (duurzaamheids)plan dat is opgesteld om het onderhoud en de renovaties van een gebouw of een groep gebouwen over een langere periode te plannen, meestal over een periode van 25 jaar.

Het belangrijkste doel van een (D)MJOP is om een strategisch en kosteneffectief onderhoudsbeheer te bieden. Hierbij wordt het behoud van de kwaliteit van het gebouw en de infrastructuur gewaarborgd, terwijl onnodige en onverwachte kosten worden geminimaliseerd.

Onze (D)MJOP omvat de volgende elementen:

 • Inventarisatie & conditiemeting (NEN 2767);
 • Inspectie & analyse;
 • Prioritering;
 • Planning;
 • Begroting;
 • Financiele planning.

Inventarisatie & conditiemeting

Dit betreft een grondige inventarisatie van alle bouwkundige en technische elementen van het gebouw, zoals gevels, daken, installaties, liften, sanitair, elektriciteit, etc. Bovendien beoordelen we actief de huidige conditie van deze elementen conform NEN 2767.

Inspectie & analyse

Technische inspecties worden uitgevoerd om de staat van elk element te boordelen en de verwachte levensduur en onderhoudsbehoefte vast te stellen.

Prioritering

Onderhoudsmaatregelen worden geprioriteerd op basis van urgentie, risico en kosten n.a.v. de analyse.

Planning

Het opstellen van een tijdschema waarin we actief het onderhoud en de renovaties plannen over een periode van meerdere jaren.

Begroting

Dit is een schatting van de kosten die gepaard gaan met elk onderdeel van het onderhoud en de renovaties in de loop van de tijd.

Financiële planning

We verdelen de verwachte kosten over de jaren heen, zodat er een duidelijk inzicht is in de financiële verplichtingen van de organisatie.

Inventarisatie & conditiemeting

Dit betreft een grondige inventarisatie van alle bouwkundige en technische elementen van het gebouw, zoals gevels, daken, installaties, liften, sanitair, elektriciteit, etc. Bovendien beoordelen we actief de huidige conditie van deze elementen conform NEN 2767.

Inspectie & analyse

Op basis van de inventarisatie worden technische inspecties uitgevoerd om de staat van elk element te beoordelen en de verwachte levensduur en onderhoudsbehoefte vast te stellen.

Prioritering

Na de analyse worden de onderhoudsmaatregelen geprioriteerd op basis van de urgentie, het risico, en de kosten.

Planning

Het opstellen van een tijdschema waarin we actief het onderhoud en de renovaties plannen over een periode van meerdere jaren.

Begroting

Een schatting van de kosten die gepaard gaan met elk onderdeel van het onderhoud en de renovaties in de loop van de tijd.

Financiële planning

Het verdelen van de verwachte kosten over de jaren heen, zodat er een duidelijk inzicht is in de financiële verplichtingen van de organisatie.

Voor wie is een (D)MJOP?

Een (D)MJOP is vooral nuttig voor vastgoedeigenaren, vastgoedbeheerders en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Met een (D)MJOP wordt het mogelijk om het onderhoud van gebouwen op een gestructureerde en professionele wijze te beheren. Dit plan stelt hen in staat om tijdig te budgetteren voor onderhoud en renovaties, wat onverwachte en hoge kosten voorkomt, en tegelijkertijd de waarde en levensduur van het gebouw behoudt. Bovendien kan een (D)MJOP bijdragen aan het voldoen aan wettelijke en veiligheidseisen met betrekking tot onderhoud aan een complex.

Voor wie is een (D)MJOP?

Een (D)MJOP is vooral nuttig voor vastgoedeigenaren, vastgoedbeheerders en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Met een (D)MJOP wordt het mogelijk om het onderhoud van gebouwen op een gestructureerde en professionele wijze te beheren. Dit plan stelt hen in staat om tijdig te budgetteren voor onderhoud en renovaties, wat onverwachte en hoge kosten voorkomt, en tegelijkertijd de waarde en levensduur van het gebouw behoudt. Bovendien kan een (D)MJOP bijdragen aan het voldoen aan wettelijke en veiligheidseisen met betrekking tot onderhoud aan een complex.